Select Page

Home Blog 5 tips om meer buitenlandse bezoekers naar uw website te lokken

5 tips om meer buitenlandse bezoekers naar uw website te lokken

Het internet? Een haast grenzeloos medium dat meer dan ooit de internationale ontplooiing van ondernemingen en merken bevordert. Het succes berust op de manier waarop u een eigen communicatiestrategie ontwerpt, specifiek gericht op de markt van de landen waar u actief bent. Hieronder ontdekt u vijf tips. De deskundigen van Ubiqus hebben ze voor u getest en goedgekeurd!

Pas uw teksten aan volgens de landen en markten die u benadert

Vindt u dat vanzelfsprekend? Let dan op elk woord in de tussentitel. De tekst in de doeltaal vertalen volstaat niet: wij raden u sterk aan om de inhoud ervan af te stemmen op de markten van de klanten die u wenst te overtuigen.
Met een dergelijke aanpak houdt u namelijk ten volle rekening met de culturele, taalkundige en zakelijke eigenheden van uw markt in het betrokken land. Een letterlijke vertaling van de inhoud (van uw Nederlandstalige website bijvoorbeeld) van het Nederlands naar het Koreaans heeft veel weg van een “copy-paste” in een andere taal. Het is verre van zeker dat u op die manier de specifieke kenmerken van uw doelmarkt in acht neemt.

Pas uw productfiches en landing pages aan

Een productfiche bevat meestal een technische en beschrijvende tekst. In dat geval volstaat een hertaling. Let wel, wij verkiezen hier de term “hertaling” boven “vertaling”, omdat hertalen ook rekening houdt met de eigenheden die we daarnet hebben aangekaart: de cultuur, het taaleigen, de zakelijke gebruiken … Wat voor alle vormen van inhoud geldt, is ook hier van toepassing: met die aanpak onderscheidt u zich op de doelmarkt. U laat doorschemeren dat u de verwachtingen, de behoeften en de gewoonten van de lokale klanten hebt begrepen. Dat valt ook in uw webcommunicatie op! Idem dito voor de landing pages, “bestemmingspagina’s”, dus. Die ietwat aparte inhoud is enkel bedoeld om bezoekers om te zetten in kopers, of althans in “kwalitatieve contacten”, waarvoor het Engels de welbekende term “leads” hanteert. De tekst is bondig, vinnig en overtuigend. Maar net als de productfiches moeten landing pages rekening houden met de beoogde markt om de omzettingsgraad te verhogen.

Ontwikkel een internationale SEO-strategie

Met SEO (Search Engine Optimization) optimaliseert u uw website voor de zoekmachines. Het is de bedoeling dat uw website op de eerste pagina van de resultaten verschijnt. Iedereen heeft de mond vol van Google, inderdaad de koploper in een flink deel van de wereld. Maar er zijn ook andere spelers. In China neemt Google slechts een bescheiden aandeel van de zoekopdrachten voor zijn rekening. Er bestaan bovendien specifieke zoekmachines, onder andere in e-commerce. En die volgen hun eigen spelregels.
Wie inhoud ontwikkelt (een van de pijlers van SEO), moet deze regels (algoritmen) goed onder de knie hebben. Analyseer stroomopwaarts de trefwoorden waarop u zich goed wil positioneren..

Vergeet dus de SEO-strategieën die u voor de Nederlandse of de Vlaamse markt ontwikkelde als u Zweden of Rusland wenst te benaderen!

Ontwerp uw drukwerk en grafische webcreaties specifiek voor uw doelgroep

Een beeld is wel duizend woorden waard … Een waarheid als een koe, zeker als het om communicatie gaat! Kleuren en de plaats en keuze van het beeldmateriaal in de opmaak zijn van doorslaggevend belang. Ze zijn trouwens betekenisdragers.

Voorbeelden? Groen is een rouwkleur in Maleisië. De duim omhoog is een belediging in Iran. En dan is er nog de leesrichting – van rechts naar links, van links naar rechts, van boven naar beneden … Allemaal redenen waarom uw grafisch materiaal van land tot land grondig kan verschillen.

Wat de website betreft, oordeelt u misschien dat het volstaat de inhoud van de pagina’s aan te passen aan het land waarvoor ze zijn bedoeld. In dat geval ziet u over het hoofd dat ook web browsing van land tot land verschilt. Dit is niet alleen te wijten aan de leesrichting, maar ook aan de gewoonten van de lokale internetgebruikers. Even vermelden dat Miratech hun gedragingen heeft bestudeerd aan de hand van een identieke (en gewoon vertaalde) webpagina in verscheidene landen. Hieruit blijkt dat de zones die internetgebruikers bezoeken, sterk uiteenlopen en dat de aankoopvoornemens van land tot land verschillen.

Pas uw video’s aan voor meer zichtbaarheid

De visuele kenmerken (kleuren, foto’s, enz.) die we al in de vorige paragraaf hebben besproken, zijn even relevant in videoformaat. Video’s zijn trouwens het meest virale medium in een flink deel van de wereld: ze brengen veel informatie over in een korte tijdspanne. Dat geldt zowel voor feitelijke informatie als voor meer op waarden en emotie gerichte inhoud. En ze overbruggen de generaties.
Een video klaarstomen volstaat nochtans niet om meteen de communicatie en de groei van uw bedrijf nieuw leven in te blazen. Zowel inhoud als vorm zijn aan een aanpassing toe: de teksten dus, maar ook de scènes en uiteraard
de ondertiteling.

In een notendop

Wat u hiervan vooral zou moeten onthouden? Wel, de internationale ontwikkeling begint met een voorafgaand denkproces over de beste strategie om maximaal rekening te houden met de gewoonten, de verwachtingen en de gebruiken van de doelgroep. In dit opzicht is het web een van de meest effectieve media, tenminste als u alles in het werk stelt om uw doel te bereiken. Een tip? Doe dat met mensen die daar dagelijks mee omgaan. De deskundigen van Ubiqus, bijvoorbeeld. Wel ja, we doen het zowel voor onszelf als voor onze klanten!

Découvrez
d’autres articles…

eleifend quis id, nec in commodo massa quis, suscipit et, luctus